Na płycie znalazły się poniższe utwory, których próbki możesz posłuchać:

1. Radość człowiecza......................................................................

2. W obronie ludzi w białych kaftanach..........................................

3. Trefniś.........................................................................................

4. Moje odchudzanie........................................................................

5. Prawie elegia................................................................................

6. Poranne zwyczaje.........................................................................

7. Rzucić kamieniem.........................................................................

8. Szanty o żeglarzu jeziorno-błotnym...............................................

9. Duet koszmarnych kochanków.......................................................

10. Czy na pewno różowe?.................................................................

11. Frasza............................................................................................

12. Brojlery made in Poland................................................................

13. Chłopczyna....................................................................................

14. Chryszczata Mountain....................................................................

15. Wędrowny Don Kichot...................................................................

16. Poczciwiec......................................................................................

17. Preludium Sawickiego.....................................................................

17. Prze-ważne wyznanie......................................................................

Jeśli chcesz zakupić płytę w cenie 20 zł + 4 zł koszt wysyłki zamów tutaj